سیستم های (PLCهای) به روز شده و ارتقا یافته خط اسکین پاس نورد گرم با موفقیت جایگزین PLC های قدیمی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
سرپرست دفتر فنی تعمیرات تکمیل نورد گرم با اشاره به این موضوع که این PLC ها قدیمی و از نوع WESTING HOUSE بودند، گفت: با توجه به این که قطعات زیر مجموعه سیستم این خط از رده خارج و برخی نیز فاقد یدکی بودند با همکاری بخشهای مذکور مصمم شدیم آن ها را به‌روزرسانی کنیم.

روح اله مقیمی با تأکید بر ضرورت و اهمیت اجرای این پروژه اظهار داشت: در این پروژه که از طریق فرایند بومی سازی انجام شده است از کارتهای ایزولاتور بومی سازی شده توسط شرکت صنعت الکترونیک بزرگمهر استفاده شده است.

روح اله مقیمی مهم ترین دستاوردهای اجرای این پروژه را به این شرح برشمرد

  1. کاهش توقفات خط و بهبود شرایط ایمنی محیط کارا
  2. افزایش موجودی یدکی قابل اطمینان با استفاده از قطعات PLC به روز شده و استفاده در سایر خطوط واحد تکمیل
  3. استفاده از کارت های ایزولاتور بومی سازی شده در این پروژه و قابلیت استفاده از این ایزولاتورها در تابلوهای مربوط به سیستم های کنترل (PLCهای موجود در شرکت)
  4. ایجاد بستر مناسب برای راه اندازی سیستم مونیتورینگ و کنترل اپراتوری
  5. سازگاری با درایوهای جدید جهت بهینه سازی‌های آینده

سرپرست دفتر فنی تعمیرات تکمیل نورد گرم در خاتمه از همکاری واحدهای ایمنی دفترفنی تعمیرات ، واحد تکمیل مدیریت و کارکنان شرکت صنعت الکترونیک بزرگمهر و سایر همکارانی که در این زمینه همکاری کردند تشکر و قدردانی کرد.

به روزرسانی سیستمهای خط اسکین پاس نورد گرم فولاد مبارکه
به روزرسانی سیستمهای خط اسکین پاس نورد گرم فولاد مبارکه
به روزرسانی سیستمهای خط اسکین پاس نورد گرم فولاد مبارکه